• Nisan 23, 2018
  • admin
  • Blog

Bütün dünyada olduğu gibi elektronik ticaret Türkiye’de hızla büyümektedir ; ancak Türkiye’de pek çok alanda olduğu gibi veri eksikliği e-ticaret sektöründe de mevcuttur.

E-ticaret nispeten yeni bir olgu olması hem de e-ticaret için farklı tanımların kullanılıyor olması sektörün büyüklüğünü ölçmeyi zorlaştırmaktadır. Deloitte Türkiye’nin TÜBISAD için proje danışmanlığını yürüttüğü sektördeki ilk olarak değerlendirilebilecek bu çalışmada; öncelikle gelişmiş ülkelere bakılarak e-ticaret ekosistemi tanımlanmış, ardından da ziyaretçi sayıları, ortalama sepet büyüklükleri ve dönüşüm oranları gibi girdilerle hesaplanan büyüklüklere; sektör temsilcileri ve ETID ile birlikte düzeltmeler yapılarak son şekli verilmiştir.

Rapora aşağıdan ulaşabilirsiniz

turkiye-eticaret-pazar-buyuklugu

Kaynak: https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/e-trade-in-turkey-article.html